An Ghaeilge San Ollscoil

NUIGTá áit faoi leith ag an nGaeilge i saol Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Sa chéad dul síos, tá dualgas reachtúil ar an Ollscoil faoin Acht a ritheadh sa bhlian 1929, daoine a cheapadh ar an bhfoireann atá in ann dualgais a bpost a chomhlíonadh trí Ghaeilge, ach na daoine a ceaptar a bheith láncháilithe ar gach uile bhealach eile do na poist sin.

Tá sé ráite ó shin i bPlean Stráitéiseach Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 2006 go gcuirfidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh campas eiseamláireach, dhátheangach ar fáil trí fhorbairtí cruthaitheacha, eagraithe a thabhairt chun cinn i gcláir acadúla agus i gcleachtais oibre agus trí thimpeallacht fhisicúil agus shóisialta a sholáthar a bheidh in oiriúint don aidhm sin.

Ach tá níos mó ná dualgas i leith na teanga i gceist i saol na hOllscoile. Is í an Ghaeilge an meánteagaisc do chúrsaí áirithe i nDámha na nDán, na hEolaíochta agus na Tráchtála. Tá cuid mhaith d’obair riaracháin na hOllscoile á déanamh trí Ghaeilge agus cloistear Gaeilge á labhairt sna seomraí caidrimh agus sna hionaid siamsaíochta agus chaitheamh aimsire ar fud na hOllscoile.

Tá Bord na Gaeilge san Ollscoil, a dhéanann cúram faoi leith do chur chun cinn na teanga i ngach gné de shaol na hOllscoile. Tá Áras nua san Ollscoil, a tógadh le cabhair airgid ón gCrannchur Náisiúnta, agus feidhmíonn an tÁras seo – Áras na Gaeilge, mar Ghaeltacht faoi leith do chomhluadar na hOllscoile idir mhic léinn agus fhoireann. Is ann atá Scoil na Gaeilge agus Oifig na Gaeilge Labhartha lonnaithe.

Tá acmhainn fíor-thábhachtach ag an Ollscoil i gcroílár Ghaeltacht Chonamara, mar atá Áras Mháirtín Uí Chadhain ar an gCeathrú Rua agus an tIonad Oideachais agus Cultúir i gCarna – áiteanna ina reáchtáiltear cúrsaí, ranganna, cóisir agus imeachtaí ilchineálacha eile mar chuid de chlár sealbhaithe agus buanaithe Gaeilge, a bhfuil de chuspóir aige an teanga a neartú agus a leathnú i measc phobal na Gaeltachta agus fhostaithe na n-institiudí poiblí a dhéanann freastal ar an nGaeltacht.

Conference facilities at NUI, Galway

BEGyQy3CMAAR1YGNUI, Galway has been a centre for teaching, research and service to the community for over 150 years. The University has a long tradition of hosting conferences, and the on-campus amenities have expanded over the years to include accommodation, extensive catering, meeting and leisure facilities.

Contempo String Quartet Irish Tour

The Galway Ensemble-in-Residence is a project supported by a partnership of NUI Galway/Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; the Arts Council/An Chomhairle Ealaíon and TG4; and assisted by Galway City Council, Galway County Council and Galway University Foundation.
The Galway Ensemble-in-Residence forms the cornerstone of a new Music Development Programme for Galway city and county that will bring the joy of music to Galway communities through performances, concerts, workshops and outreach activity.

At the heart of this activity is the ConTempo String Quartet. Formed in 1995 by four students at the Music University in Bucharest, Romania, the quartet has become one of the most celebrated young quartets performing today and their selection as Galway’s Ensemble-in-Residence in 2003 has created a unique opportunity for the development of music in Galway.
NUI Galway alumni and friends are invited to experience the ConTempo String Quartet on their first Irish Tour, which takes place this month at a number of locations across the country:

Wednesday, October 20th, 8.00pm – Millennium Theatre, Limerick Institute of Technology
Thursday, October 21st, 8.00pm – Excel Arts Centre, Tipperary
Friday, October 22nd, 8.00pm – Church of St. Multose, Kinsale
Sunday, October 24th, 4.00pm – Holy Trinity Heritage Centre, Carlingford
Monday, October 25th, 8.00pm – John Field Room, NCH, Dublin
Thursday, October 28th, 8.00pm – St. Peters’ Church, Drogheda
Saturday, October 30th, 11.00am – Elmwood Hall, Belfast

playing the music of:
Haydn – String Quartet Opus 76 No. 5
Webern – “Langsamer Satz”
Beethoven – Opus 59 No. 3 (“Rasoumovsky”)

Tickets: €15/€12 (stg£11/£9) available from local promoters. Further information from ConTempo String Quartet or telephone 091 586706.


To keep in touch with other events on campus click here for the NUI Galway Weekly Diary.

Governing Authority

MEMBERS OF GOVERNING AUTHORITY February 1, 2001 – January 31, 2005
COMHALTAÍ ÚDARÁS NA hOLLSCOILE Feabhra 1, 2001 – Eanáir 31, 2005

PRESIDENT / AN tUACHTARÁN

Dr. Iognáid G. Ó Muircheartaigh, M.A. Ph.D. (Glas.)

REGISTRAR / MEABHRÁNAÍ

Professor James J. Browne, B.E., M.Eng.Sc., Ph.d.

PROFESSORS/ASSOCIATE PROFESSORS / OLLÚNA/COMHOLLÚNA (5):

Professor James J. Ward, B.Comm., M.Econ., D.B.A. (Wash.)
Professor Kevin M. Barry, M.A., Ph.D. (Cantab.)
Professor Catherine O’Brien, M.A., Ph.D.
Professor A. James Houghton, B.Sc., Ph.D. (Liv.), M.F.H. (Associate Professor)
An tOllamh Máirín Ní Dhonnchadha, M.A., Ph.D.

OTHER ACADEMIC STAFF / FOIREANN ACADÚIL EILE (5):

Dr. Jane M. Conroy, M.A., D.es Lettres (Paris-Sorbonne)
Dr. Patricia Morgan, B.Sc., Ph.D.
Mr. Brendan J. Kennelly, B.Comm., M.Econ.Sc.
Dr. Kathryn Moore, B.Sc., Ph.D.
Dr. Anthony Grehan, B.Sc., Ph.D.

OTHER EMPLOYEES / FOSTAITHE EILE (3):

Ms Mary Greaney, B.A.
Mr. Dermot McGrath.
Ms Catherine Lyons.

ELECTED OFFICERS OF COMHALTAS NA MAC LÉINN / OIFIGIGH THOFA DE COMHALTAS NA MAC LÉINN (2):

Ms Áine Kelly.*
Mr. Patrick Reilly.*

POSTGRADUATE STUDENT / MAC LÉINN IARCHÉIME (1):

Mr. Seán Connaughton.**

GRADUATES, ELECTED BY THE GRADUATES / CÉIMITHE TOFA AG NA CÉIMITHE (4):

An tOllamh M.A.G. Ó Tuathaigh, M.A., F.R. Hist.S.
Professor Hubert McDermott, M.A., H.Dip. in Ed., D. Phil. (N.U.U.)
Professsor Ruth M. Curtis, M.A., Ph.D., H.Dip. in Ed., A.Ps.S.I., A.F.B.Ps.S., C. Psychol.
Mr. M.P.J. Curran, M.Sc.

NOMINEES OF EXTERNAL ORGANISATIONS / AINMNITHE AG EAGRAÍOCHTAÍ SEACHTRACHA (3):

Ruán Uas. Ó Bric, B.Sc., M.B.A. (Údarás na Gaeltachta)
Mr. Donagh O’Donoghue (IBEC)
Ms Ann Fergus (Irish National Organisation for the Unemployed)

ELECTED BY LOCAL AUTHORITES / TOFA AG ÚDARAIS ÁITIÚLA (7):

GAILLIMH:

(Bárdas/Corporation) An tUas. M. Ó hUiginn
(Comhairle Co.) Cllr. Seán Ó Neachtain

LIATROIM: Cllr. Anthony Ferguson
MAIGH EO: Cllr. Patrick McHugh
ROSCOMÁIN: Vacant
SLIGEACH: Cllr. A. Colleary
AN CLÁR: Cllr. P.J. Kelly

NUI NOMINEES / AINMNITHE AG OLLSCOIL NA hÉIREANN (2):

Marie McGonagle, B.A.(Belf.), LL.M.
Professor William G. Hurley, B.E., M.S.(M.I.T.), Ph.D., M.I.E.E.E. (Associate Professor)

ARTISTIC/CULTURAL CATEGORY / CÚRSAÍ EALAÍONA/CULTÚRTHA (1)

Mr. James G. Harrold, B.A., LL.B.

NOMINATED BY THE MINISTER FOR EDUCATION AND SCIENCE / AINMNITHE AG AN AIRE OIDEACHAIS AGUS EOLAÍOCHTA (3):

Professor Sean Tobin, M.Sc.,Ph.D. (Manc.)
Mr. Charles Lynch, M.R.D., LL.B.
Mrs. Mary Nix

* Period of Office: 21 Meán Fómhair, 2004 – Eanáir 31, 2005
** Period of Office: 1 Feabhra, 2004 – Eanáir 31, 2005

Tecplot 360 EX 2016 Release 1 Now Available

Tecplot 360 EX 2016 Release 1 Now Available

Tecplot Inc., a provider of data visualization and analysis software, has released Tecplot 360 EX 2016 R1. This version, the company states, focuses on debugging most of the software’s existing capabilities.

These updates include easier license management, expanded polyhedral data support, improved animation methods, an all-new macro debugger and more Mac support.

“While there’s nothing sexy about license management, I think everyone knows it can be a hassle,” said Scott Fowler, product manager at Tecplot. “We’re using new technology called Activation Pro to alleviate that pain for single-user licenses. With Activation Pro, the user’s machine ID and license key are centrally stored, meaning our software will now automate many administrative tasks that previously were done manually by the user.

“We’re also proud to announce improvements to our software’s performance with polyhedral data. The CFD community is gravitating to polyhedral element types largely due to their tendency to increase the rate of convergence. We’ve spent considerable time improving our algorithms and rendering to better support polyhedral cells. Many of these algorithms have been made parallel while simultaneously using less memory, which allows our users to visualize and analyze larger datasets, faster. Early benchmarking indicates overall speed improvements of about 25 percent, with some operations being more than two times faster.”

For more information, visit Tecplot.

Sources: Press materials received from the company and additional information gleaned from the company’s website.

EnOcean Alliance Exhibits at CES 2016

EnOcean Alliance Exhibits at CES 2016

At this year’s Consumer Electronics Show (CES), the EnOcean Alliance will showcase its advancements and partnerships with other Internet of Things (IoT) associations. The EnOcean Alliance is working towards developing an interoperable, standard-crossing communication platform connecting smart devices and home.

During CES, visitors can see the following collaborations:

  • ZigBee Alliance – With their work, the two industry leading organizations combine the benefits of EnOcean energy harvesting wireless solutions with ZigBee 3.0 for worldwide applications.
  • AllSeen Alliance – The Smart EnOcean Gateway from Digital Concepts connects the EnOcean energy harvesting wireless standard with IP for integration into the AllJoyn communication framework.
  • Open Interconnect Consortium – The Open Interconnect Consortium (OIC) and the EnOcean Alliance partner to deliver seamless, interoperable connectivity for the Internet of Things. The two organizations and its members work together to enable self-powered wireless solutions using the OIC interoperable specification framework for industry-crossing communication in the IoT.

Several EnOcean Alliance members will also be exhibition. Among them are NodOn and Ubiant/Advisen.

“Thanks to our cooperation with strong partners, we build the basis to directly connect battery-less sensor solutions to ZigBee 3.0 or the Internet and thus to open IoT platforms. The user doesn’t need to care about the technology used by the single components but can benefit of a seamless connectivity in his smart home – the main concept of the IoT,” says Graham Martin, Chairman of the EnOcean Alliance.

For more information, visit the EnOcean Alliance.

Sources: Press materials received from the company and additional information gleaned from the company’s website.

SABIC Releases Large Format Touch Sensor

SABIC Releases Large Format Touch Sensor

At this year’s Consumer Electronics Show, SABIC has introduced a transparent, conductive polycarbonate (PC) film that is a new class of display materials. It is suited for large formats with 2.5 and 3D formability. It can also be thermoformed into some of the complex shapes that are required for consumer electronics, automotive interiors and healthcare devices.

The film combines SANTE nanoparticle technology from Cima NanoTech over SABIC’s LEXAN film for sensitive touch screens.

SABIC’s transparent, conductive polycarbonate film – available in gauges from 800 micrometers to 125 micrometers – provides considerable weight savings, which can support thin wall designs as well as potentially reduce transportation costs, the company states. Another key advantage is formability: the use of ITO is challenging when considered for flexible touch screens due to its brittle nature. When flexed, ITO will crack, thus preventing the operation of the touchscreen.

“With the need for information to be constantly at our fingertips, the challenge becomes how to integrate touch screen functionality into spaces where design and aesthetics are also important – such as in an automotive interior or wearable technology – or where extremely large format touch screens are required, such as digital signage or electronic white boards. Other challenges include transparency and, of course, cost containment wherever possible,” Alan Tsai, director, Technology & Innovation for Display & Electronics, said.

For more information, visit SABIC.

Sources: Press materials received from the company and additional information gleaned from the company’s website.