Governing Authority

MEMBERS OF GOVERNING AUTHORITY February 1, 2001 – January 31, 2005
COMHALTAÍ ÚDARÁS NA hOLLSCOILE Feabhra 1, 2001 – Eanáir 31, 2005

PRESIDENT / AN tUACHTARÁN

Dr. Iognáid G. Ó Muircheartaigh, M.A. Ph.D. (Glas.)

REGISTRAR / MEABHRÁNAÍ

Professor James J. Browne, B.E., M.Eng.Sc., Ph.d.

PROFESSORS/ASSOCIATE PROFESSORS / OLLÚNA/COMHOLLÚNA (5):

Professor James J. Ward, B.Comm., M.Econ., D.B.A. (Wash.)
Professor Kevin M. Barry, M.A., Ph.D. (Cantab.)
Professor Catherine O’Brien, M.A., Ph.D.
Professor A. James Houghton, B.Sc., Ph.D. (Liv.), M.F.H. (Associate Professor)
An tOllamh Máirín Ní Dhonnchadha, M.A., Ph.D.

OTHER ACADEMIC STAFF / FOIREANN ACADÚIL EILE (5):

Dr. Jane M. Conroy, M.A., D.es Lettres (Paris-Sorbonne)
Dr. Patricia Morgan, B.Sc., Ph.D.
Mr. Brendan J. Kennelly, B.Comm., M.Econ.Sc.
Dr. Kathryn Moore, B.Sc., Ph.D.
Dr. Anthony Grehan, B.Sc., Ph.D.

OTHER EMPLOYEES / FOSTAITHE EILE (3):

Ms Mary Greaney, B.A.
Mr. Dermot McGrath.
Ms Catherine Lyons.

ELECTED OFFICERS OF COMHALTAS NA MAC LÉINN / OIFIGIGH THOFA DE COMHALTAS NA MAC LÉINN (2):

Ms Áine Kelly.*
Mr. Patrick Reilly.*

POSTGRADUATE STUDENT / MAC LÉINN IARCHÉIME (1):

Mr. Seán Connaughton.**

GRADUATES, ELECTED BY THE GRADUATES / CÉIMITHE TOFA AG NA CÉIMITHE (4):

An tOllamh M.A.G. Ó Tuathaigh, M.A., F.R. Hist.S.
Professor Hubert McDermott, M.A., H.Dip. in Ed., D. Phil. (N.U.U.)
Professsor Ruth M. Curtis, M.A., Ph.D., H.Dip. in Ed., A.Ps.S.I., A.F.B.Ps.S., C. Psychol.
Mr. M.P.J. Curran, M.Sc.

NOMINEES OF EXTERNAL ORGANISATIONS / AINMNITHE AG EAGRAÍOCHTAÍ SEACHTRACHA (3):

Ruán Uas. Ó Bric, B.Sc., M.B.A. (Údarás na Gaeltachta)
Mr. Donagh O’Donoghue (IBEC)
Ms Ann Fergus (Irish National Organisation for the Unemployed)

ELECTED BY LOCAL AUTHORITES / TOFA AG ÚDARAIS ÁITIÚLA (7):

GAILLIMH:

(Bárdas/Corporation) An tUas. M. Ó hUiginn
(Comhairle Co.) Cllr. Seán Ó Neachtain

LIATROIM: Cllr. Anthony Ferguson
MAIGH EO: Cllr. Patrick McHugh
ROSCOMÁIN: Vacant
SLIGEACH: Cllr. A. Colleary
AN CLÁR: Cllr. P.J. Kelly

NUI NOMINEES / AINMNITHE AG OLLSCOIL NA hÉIREANN (2):

Marie McGonagle, B.A.(Belf.), LL.M.
Professor William G. Hurley, B.E., M.S.(M.I.T.), Ph.D., M.I.E.E.E. (Associate Professor)

ARTISTIC/CULTURAL CATEGORY / CÚRSAÍ EALAÍONA/CULTÚRTHA (1)

Mr. James G. Harrold, B.A., LL.B.

NOMINATED BY THE MINISTER FOR EDUCATION AND SCIENCE / AINMNITHE AG AN AIRE OIDEACHAIS AGUS EOLAÍOCHTA (3):

Professor Sean Tobin, M.Sc.,Ph.D. (Manc.)
Mr. Charles Lynch, M.R.D., LL.B.
Mrs. Mary Nix

* Period of Office: 21 Meán Fómhair, 2004 – Eanáir 31, 2005
** Period of Office: 1 Feabhra, 2004 – Eanáir 31, 2005

Comments are closed.